Навярно сте чули за новата директива, която забранява използването на някои пластмасови предмети. Такива са сламките, клечките за уши и бъркалките. В бъдеще се предвижда асортиментът от екологични предмети да се увеличи, за да се ограничи замърсяването на планетата. Точно затова все повече компании започват да измислят алтернативи, които обаче и да са изгодни.

Ние в България и по-специално в Пловдив може да се похвалим с една иновация. Това е откриването на завод за създаване на ядливи чашки за топли и студени напитки. Фирмата е Cupffee и изцяло си е наша, така че може да се гордеем, че и ние нещо сме дали на този свят. Особено и от екологична, практична и вкусна гледна точка.

За момента към идеята са отворени много световно известни компании, които произвеждат кафе и подобни. Дори National Geographic застава зад тази иновативна и 100% екологична технология. Очаква се произведените чашки да се доставят до 40 държи в общо 6 континента.

Самите чашки са ядливи и след като се приключи с консумацията, спокойно може да се похапнат. Ако пък се изхвърлят, то те ще се разгради наплъно, без да оставя екологичен отпечатък. По този начин се дава невероятна алтернатива не само към използване на палстмасови, но и на хартиени чаши. Затова, ако Cupffee се приемат добре от обществото, бързо ще се преориентират и в други по вид продукти.

Аз с удоволствие бих опитал тези вкусни чашки. Интересно би ми било дали няма да се размекнат от течността и колко време тя може да остане в тях. Също и дали вкусът им няма да наподобява картон – силно се надявам, че не. Затова нека изядем чашката и да разберем.

Google+ Comments

Интересни Tags: