Мисля, че стажантските програми помагат на младите хора да придобият опит по специалността си. За съжаление обаче, това не е много усъвършенствано при нас, поне според мен. Прави ми впечатление, че в много от случаите, когато някой отиде на така наречения стаж в някоя фирма, с него се държат повече като със слуга, отколкото като със стажант. Това мое мнение се е породило от историите, които са ми разказвали мои приятели и роднини минали по този път. Не може да отидеш примерно на стаж в счетоводна кантора и единственото, което те карат да правиш е да носиш кафета и да разнасяш пощата, а накрая прекараното време в офиса да е минимално и никой да не ти е обяснил нищо. Въпреки, че ще ти издадат бележка за каран стаж, аз не мисля че това е редно, защото с какво тя ще ти помогне, когато отидеш да кандидатстваш за работа и не знаеш на практика почти нищо, защото ти си правил кафета по време на твоя стаж. Друг според мен неправилен метод е да отидеш в някоя фирма и тя да те затвори в архива си да оправяш документите, които служителите не са ги подреждали цяла година. Разбира се има и съвестни хора, които обучават своите стажанти и им заплащат добре, но аз мисля, че това е най-вече в сферата на информационните технологии и в частност в чуждите компании.

Google+ Comments

Общи Tags: