Едно от най-важните неща за всеки бизнес е изборът на правилните партньори. Особено когато естеството на дейността ви е свързана с предлагане на стоки и услуги на изплащане. Тогава винаги съществува риск от просрочени вземания, които да се отразят неблагоприятно на бизнеса ви. Ето защо, в тези ситуации е добре да имате на кого да разчитате, за да ограничите последиците. Такъв доверен и сигурен партньор е ЕОС Матрикс, който поема ангажимента за събиране на вашите просрочени вземания и ви позволява да се съсредоточите в основната дейност на вашата фирма.

ЕОС Матрикс е колекторска агенция, която се е специализирала в управлението на просрочени вземания. Тя е част от международната финансова група EOS Group, член е на Германо-българска индустриално-търговска камара и съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Тя съществува на пазара от повече от 15 години, а повече от 350 служители прилагат международно приети добри практики за работа, което гарантира коректното отношение към всички страни на даден казус.

ЕОС Матрикс се явява като медиатор в отношенията между просрочилите клиенти и техните кредитори. На първо място, служителите по събиране и управление на вземанията се стараят да придобият възможно най-подробна информация за причините за възникването на забавянето. Въз основа на нея предлагат различни варианти, благодарение на които просрочилите клиенти да се справят със задължението си. Така, не само, че сметките между кредитор и кредитополучател са уредени, но и добрите взаимоотношения между двете страни са запазени.

Дейността на колекторските агенции като ЕОС Матрикс се отразява положително върху цялостния икономически цикъл на страната. тъй като, по данни от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, колекторските агенции успяват да върнат 11,1% от годишния оборот на бизнеса. Това се проявява в запазването и разкриването на нови работни места. Компаниите използват върнатите средства освен за погасяване на собствените си дългове, също за разрастване на пазарен дял. Влагат ги и в научно-изследователска и развойна дейност и инвестират на финансовите пазари.

ЕОС Матрикс предлага пълния цикъл от услуги по възстановяване на просрочени вземания посредством два кол-центъра в страната, център за обучение по събиране на вземания, правен отдел, специализиран в събирането на вземания и мрежа от адвокати и съдебни изпълнители, които покриват територията на цялата страна. А когато е възникнало международно вземане, ЕОС съдейства чрез представител в конкретната държава, който най-професионално може да разбере потребностите на вашия клиент, говорейки езика и познавайки местните обичаи и традиции.

Едно от най-важните неща за всеки бизнес е изборът на правилните партньори. Особено когато естеството на дейността ви е свързана с предлагане на стоки и услуги на изплащане. Тогава винаги съществува риск от просрочени вземания, които да се отразят неблагоприятно на бизнеса ви. Ето защо, в тези ситуации е добре да имате на кого да разчитате, за да ограничите последиците. Такъв доверен и сигурен партньор е ЕОС Матрикс, който поема ангажимента за събиране на вашите просрочени вземания и ви позволява да се съсредоточите в основната дейност на вашата фирма.

ЕОС Матрикс е колекторска агенция, която се е специализирала в управлението на просрочени вземания. Тя е част от международната финансова група EOS Group, член е на Германо-българска индустриално-търговска камара и съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Тя съществува на пазара от повече от 15 години, а повече от 350 служители прилагат международно приети добри практики за работа, което гарантира коректното отношение към всички страни на даден казус.

ЕОС Матрикс се явява като медиатор в отношенията между просрочилите клиенти и техните кредитори. На първо място, служителите по събиране и управление на вземанията се стараят да придобият възможно най-подробна информация за причините за възникването на забавянето. Въз основа на нея предлагат различни варианти, благодарение на които просрочилите клиенти да се справят със задължението си. Така, не само, че сметките между кредитор и кредитополучател са уредени, но и добрите взаимоотношения между двете страни са запазени.

Дейността на колекторските агенции като ЕОС Матрикс се отразява положително върху цялостния икономически цикъл на страната. тъй като, по данни от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018, колекторските агенции успяват да върнат 11,1% от годишния оборот на бизнеса. Това се проявява в запазването и разкриването на нови работни места. Компаниите използват върнатите средства освен за погасяване на собствените си дългове, също за разрастване на пазарен дял. Влагат ги и в научно-изследователска и развойна дейност и инвестират на финансовите пазари.

ЕОС Матрикс предлага пълния цикъл от услуги по възстановяване на просрочени вземания посредством два кол-центъра в страната, център за обучение по събиране на вземания, правен отдел, специализиран в събирането на вземания и мрежа от адвокати и съдебни изпълнители, които покриват територията на цялата страна. А когато е възникнало международно вземане, ЕОС съдейства чрез представител в конкретната държава, който най-професионално може да разбере потребностите на вашия клиент, говорейки езика и познавайки местните обичаи и традиции.

Google+ Comments

Общи Tags: