Според твърденията на учени като Аристотел и Декарт хората действат с интелекта си, а животните използват инстинкти. Трудно е да се определи дали животните мислят по начина, по който ние го разбираме. Конкретно Аристотел е смятал, че докато човекът се ръководи от разума, животното разчита на инстинкти за оцеляване и възпроизводство. Според теорията на Декарт, която се появява 2 хил. години след аристотелската, животните са като роботи, които механично отговарят на стимули от заобикалящата ги среда. С теорията на Дарвин за еволюцията обаче всичко се променя – при нея простите инстинкти могат да се развият до интелигентност, както се предполага, че е станало и с човека.

 

Във видеото се дават примери с различни животни. Октоподът например можел да се научи да отваря буркани, след като наблюдава как друг го прави. Кон на име Ханс пък можел да смята, но се оказало, че той просто разтичал сигналите на дресьора му кога да спре да потропва с крак, отброявайки вярното число. Това обаче не значи, че не мисли – все пак е разчел невербалния знак, което значи, че го е запомнил. Темата е интересна и доста противоречива, разсъжденията по нея също са интригуващи.

 

Google+ Comments

Общи Tags: