Българската банка за развитие наскоро навърши 20 г. от основаването си, като през последните две достигна рекордно високи резултати. Но с какво се различава тази банка от останалите и какъв е приносът ѝ към МСП и България като цяло?
При създаването на ББР през 1999 г., нейната основна цел е подпомагането на социалното и икономическото развитие на страната. През 2008 г. фокусът се измества върху подкрепянето на малките и средните бизнеси с финансови услуги, които да им дадат възможност да се реализират на пазар, доминиран от големи предприятия – нещо, което според главният изпълнителен директор на ББР, Стоян Мавродиев, само по себе си има благоприятно влияние върху икономиката и работния пазар.
Едва две години по-късно се създават първите две дъщерни дружества на Българската банка за развитие – Националният гаранционен фонд и Микрофинансираща институция „Джобс“. Те ББР имат за цел да разширят кръга от услуги, предлагани от банката, съответно в областта на кредитните обезпечения и микрофинансирането.
Малките и средните предприятия се допитват до Националния гаранционен фонд в случаите, в които имат нужда от кредит от търговска банка, но не разполагат със средствата да го обезпечат. Гаранциите от фонда допълват това обезпечение. Така тази финансова услуга е достъпна дори за стартиращи предприятия без кредитна история. През последните десет години, НГФ е участвал в обезпечението на заеми с общ размер от 1,7 млрд. лв. Един от тях е бил на Александър Спасов – собственик на рибен магазин в центъра на София, чиито амбиции го подтикват да отвори фабрика за преработка на риба. Кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер от 1,6 млн. лева по Оперативна програма “Развитие на сектор Рибарство”. Обезпечението се явяват придобитите активи и гаранция от 800 хил. лева, предоставена от Националния гаранционен фонд. С получените средства, фабриката е завършена, оборудвана и осигурява 28 работни места на столичани.
Микрофинансираща институция Джобс предлага кредити и лизинг на предприятия с всякакъв размер и ниво на развитие – микро-, малки, средни, стартиращи и развиващи се. От услугите им се възползват производители, самонаети лица, занаятчии и други. Сред многото успели бизнеси, на които МФИ Джобс е дал начален старт, се срещат иноватори, творци и предприемачи от цяла България. Такъв е случая на чантите Клошар – марка чанти и модни аксесоари, известни с типичния си частично или изцяло кръгъл дизайн, включващ вградена грамофонна плоча. Деян Миленков и сестра му Наталия започват бизнеса си почти на шега, но продуктите им се оказват страшно популярни. Дейността им получава необходимият начален тласък от Микрофинансираща институция Джобс. Години по-късно, брандът им вече се е наложил сред модните среди, а техни дизайни даже се озоваха в списание Вог. Други бизнес истории и реализирани бизнес идеи може да видите на Economic.bg.
В края на 2017 г., Стоян Мавродиев пое ръководството на Българската банка за развитие с планове за развитие на кредитната дейност, удвояване на печалбата и разширяване на броят предлагани услуги в полза на малкия и средния бизнес в страната. Част от тези планове се изрази в отварянето на три нови дъщерни дружества, с които ББР се превърна в завършена група, предлагаща пълен набор от финансови услуги.
Фондът за капиталови инвестиции подпомага растежа на малките и средни предприятия, особено тези в сферата на социалните дейности и иновациите, като участва в капитала им. Това им дава нужните средства за увеличаване на обема на производство, научноизследователска и развойна дейност. Участва и в усвояването на финансиране от европейски фондове. Стоян Мавродиев изтъкна важността на Фонда за капиталови инвестиции, като подчерта липсата от финансиране за растеж на българския финансов пазар, както и на европейския, при предостатъчно наличие на възможности за стартиращи компании.
ББР Факторинг и ББР Лизинг са най-новите дъщерни компании в групата. Съществуват от началото на 2019 г., като предлагат съответно факторинг и лизингови услуги. Специфичното на ББР Факторинг е, че подпомага бизнеси както на българския пазар, така и такива, които се занимават с експортна дейност и целят да се установят на международния. ББР Лизинг е насочен изцяло към осигуряването на средства за растеж и развитие на предприятията, от обема на производство до технологично обновление.
Българската банка за развитие навлезе в третото десетилетие от съществуването си с поглед, обърнат към бъдещето. Какви ще бъдат бъдещите ѝ проекти и инициативи предстои да разберем.

Google+ Comments

Uncategorized Tags: