Есперанто е изкуствен език, създаден в края на 19-ти век от Л. Л. Заменхоф с цел да бъде универсален втори език за международна комуникация. Флагът на Есперанто, известен още като “Верда Флаго” (Зеленото знаме), символизира идеите на този език.

Флагът се състои от зелено поле с бяла квадратна област в горния ляв ъгъл, върху която е изобразена зелена петолъчна звезда. Зеленият цвят представлява надежда и живот, а белият цвят символизира мир и съгласие. Петолъчната звезда представлява петте континента, които Есперанто стреми да обедини, като показва универсалността на езика.

Флагът е официално приет през 1905 година по време на първия световен конгрес на есперантистите, проведен в Булон-сюр-Мер, Франция. Оттогава той се е превърнал във важен символ за международното есперантистко движение и е широко разпознаваем сред говорещите на Есперанто по целия свят.

С течение на времето, флагът на Есперанто се превръща във важен и разпознаваем символ за говорещите на езика. Той е не просто знаме, а знак на културното и езиковото разнообразие, което Есперанто се стреми да обедини. Флагът е свидетелство за мечтата на Заменхоф за свят, в който комуникацията и разбирателството между различните народи стават възможни чрез общ език.

Google+ Comments

Интересни Tags: