“Фабинг” (phubbing) е съчетание от английските думи “phone” (телефон) и “snubbing” (пренебрегване). Този термин описва акта на пренебрегване на някого в социална ситуация, като се фокусира върху мобилен телефон вместо върху хората в непосредствена близост. Фабингът често е критикуван за неговия потенциал да навреди на личните взаимоотношения и да намали качеството на социалните взаимодействия.
Може да има отрицателно въздействие върху междуличностните отношения, като намалява усещането за близост и доверие между хората. Това е особено важно в контекста на романтични взаимоотношения или при събирания с приятели и семейство, където вниманието е важен компонент на общуването.

Фабингът също може да доведе до усещане за изолация или пренебрегване у човека, който не е обект на внимание. Това може да засили усещането за социална изолация и да доведе до намаляване на удовлетворението от социалните взаимодействия.

При децата и младежите, постоянната употреба на мобилни устройства и фабингът могат да имат дългосрочни последици за развитието на социални умения и способността за установяване на дълбоки и значими взаимоотношения.

Също така, фабингът може да бъде знак за по-глобални проблеми, свързани с технологичната зависимост и недостатъчното управление на времето, което се отделя на устройства като смартфони и таблети.

За да се справим с фабинга, е важно да се установят ясни граници относно употребата на мобилни устройства в социални ситуации и да се укрепи значението на прякият контакт и внимание към хората около нас.

Google+ Comments

Uncategorized Tags: