Мъдрите мисли

Цитирайте велики личности, философи, мъдретци и т.н. Това е  сигурен начин, чрез който да създадете по-добро първо впечатление и да подобрите мнението за себе си в очите на този, с когото разговаряте. Умението да приложим някой подходящ израз точно в подходящия момент е много ценно. И има много голяма сила. За съжаление обаче не е […]

Tags: