Въпросите, които си задаваме

Ежедневно си задаваме десетки вътрешни въпроси като например какво ще правим днес, какво ще е времето, как да се облечем и т.н. Тези въпроси не че са маловажни, но като че ли ни пречат да видим цялостната картинка, а потъвайки в дребни детайли някак се отклоняваме от нея. Всъщност би трябвало да си зададем големият […]

Tags: